Kommunals ledning menade att lösningen på ungdomars brist på inflytande i förbundet inte är ett centralt ungdomsforum. Det är hela organisationens uppgift, menade förbundsstyrelsen.

Motionen som kom från Västerbotten vann dock gehör hos kongressombuden. Vid en omröstning var 55,7 procent av ombuden för att upprätta ett ungdomsforum.