Motioner om att tandvårdsförsäkringen ska ingå i försäkringspaketet i medlemsavgiften fick avslag. Däremot vill Kommunal alltså med övriga LO och Folksam på sikt ta fram ett erbjudande, och därefter fatta ett nytt beslut om tandvårdsförsäkring.

Inger Hjärtström, från förbundskontoret, lovade att förbundet ska jobba med frågan skyndsamt, och en redovisning av hur arbetet går kommer på nästa års förbundsmöte.