Hästskötaren hade en provanställning på gården under två månader hösten 2011. Gården hade hängavtal med Kommunal, men trots det fick hästskötaren en lön under kollektivavtalets minimilön. Dessutom var hästskötaren sjukskriven en månad och fick ingen sjuklön, trots att hon hade rätt till det.  Företaget hade även felaktigt behållit en del av hennes lön. Hon fick heller ingen semestersättning.

Kommunal och företaget kom i en förlikning överens om att företaget ska betala hästskötaren 33 397 för förlorad inkomst samt ränta.
  LO-TCO Rättsskydd drev fallet och yrkade även på skadestånd till Kommunal för brott mot kollektivavtalet, men det uteblev i förlikningen.