Avtalet med Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund gäller från den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2016.
  Löneökningarna blir minst 1700 kronor på tre år – även här fick Kommunal igenom krontalspåslag, dessutom med individgaranti. Lönen höjs första året med 550 kronor, andra året med 550 kronor och tredje året med 600 kronor.

Andra förbättringar är ett glasögonbidrag från arbetsgivaren på 2 000 kronor vartannat år och att den som behöver underställ ska få det betalat av arbetsgivaren. Ersättningen för brandskyddskontrollen höjs med totalt 1,5 kronor per timme under avtalsperioden.
  Precis som i övriga avtal ökade föräldrapenningtillägget till 180 dagar.