Kommunals kongress

”Full stridsvilja” bland förarna

2013-05-29
4 av de 188 ombuden på Kommunals kongress är bussförare. Två är direkt berörda av det strejkvarsel som facket har lagt. Kommunalarbetaren har talat med dem.
Läs mer

Lugn debatt
om lönepolitiken

2013-05-29
Det blev en lugn debatt om den lönepolitiska utredningen.
Flera debattörer ifrågasatte individuella löner och efterfrågade mer detaljer kring hur programmet ska förverkligas innan det antogs av kongressen.
Läs mer

Nej till avtal sämre än lagen

2013-05-29
Det ska tas fram nya strategier för hur kollektivavtal skrivs.
På sikt ska inga avtal vara sämre än svensk arbetslagstiftning.
Läs mer

13 blir 17 efter jämn omröstning

2013-05-29
Antalet ledamöter i förbundsstyrelsen engagerar.
På förmiddagen blev det en livlig debatt och när det kom till beslut blev det votering och rösträkning.
Läs mer

SD-valda ska
inte uteslutas

2013-05-29
Sverigedemokrater som är politiskt förtroendevalda ska inte uteslutas från Kommunal.
Kongressen gick mot den motion som föreslog det.
Läs mer

Kort från kongressen

Inte kortare pass än fyra timmar!

2013-05-29
Kommunal ska arbeta för en reglering så att kortaste möjliga arbetspass är till exempel fyra timmar.
Läs mer

Pia Sundhages sång till ombuden

2013-05-29

Läs mer

Kongressens digitala dominant

2013-05-29
Han har ansiktet med på kongressdekoren. Han vann ombudens interna applådtopp igår och twittrar både som @veckansarbetare och @kommunalombud från kongressen.
Han är Nicklas Gustafsson.
Läs mer