Lena Ezelius, Kommunal.Lena Ezelius.

Lena Ezelius från Kommunals sektion Stockholm var den som stod bakom motionen. Hennes grund var att Sverigedemokraternas värderingar inte går att förena med de värderingar som finns i Kommunal.
  – Sitter man i Kommunfullmäktige i kommun för Sverigedemokraterna och samtidigt talar om att man är medlem i Kommunal så drabbas vår förening. Använder man medlemsmöten som värvningsforum för en odemokratisk politik och har tagit ställning för fascismen så delar man inte vår förenings värderingar, menade hon och menade att SD:s förtroendevalda skulle uteslutas.

Från förbundsstyrelsen var man inte lika övertygad. Tredje vice ordförande Anders Bergström menade att det är tveksamt om man kan utesluta någon för att den är förtroendevald för ett parti.
  – Det är svårt att veta var man ska dra gränsen. Ska vi utesluta de starkt troende som är homofober eller mot äktenskap av båda kön? Eller vid starkt revolutionära krafter? Vi har dragit gränsen vid att agerar man mot Kommunal då tar vi upp det som prövning. Vi måste ha ett rättssäkert system som tål rättslig prövning om man utesluts. Det ska vara så goda grunder att det är solklart när man brutit våra stadgar, förklarade han och yrkade på att motionen skulle avslås.
  Kongressen gick på förbundsstyrelsens linje.