Carina Lenngren från sektion Stockholm skrev en motion om att valberedningar inom Kommunal ska bestå av minst tre personer.
  – Det för att så många som möjligt ska vara med och ta fram en bra ledning. Det ger en tyngd åt beredningen, säger hon och yrkar på att kongressen ska rösta på hennes motion.

Kongressen valde att avslå hennes motion som förbundsstyrelsens föreslog.
  De menade att förutsättningarna i sektionerna ser olika ut och att det är viktigt att varje sektion får möjlighet att utifrån sin situation välja antal ledamöter till valberedningen.