Lena Ezelius och Ulf Bjerregaard från avdelning Stockholm höll två glödande anföranden om varför Kommunals kollektivavtal måste ha lägst arbetsrättslagarna som golv. Idag har Kommunal avtal som ger bland annat personliga assistenter sämre arbetsvillkor än lagstiftningen på området skulle ha gjort. Bland annat kan de få arbeta långa dagar och har väldigt kort uppsägningstid.
  – Jag blir förbannad, sa Lena Ezelius. Det är inte acceptabelt att vi som fackförening gör överenskommelser med arbetsgivarna som inskränker våra medlemmars lagliga rättigheter i anställningsskyddet.

De båda yrkade på att man tar fram en strategi för att teckna avtal som har arbetsrättsliga lagar som golv och inte är sämre än LAS.
  Inför kongressen föreslog förbundsstyrelsen att man skulle säga avslå yrkandet. Men efter anförandena ändrade man sig. Kongressen tog beslut om att man ska genomföra motionen.