Kommunals lönepolitiska utredning antogs av kongressen utan större diskussioner. Trots det tog ett tjugotal personer chansen att göra sin åsikt om löner hörd under onsdagskvällens debatt om lönepolitik.
  Majoriteten av dem tog upp frågan om individuella löner. Bo Johansson ombud för avdelning Vänerväst menade att de lett till sämre förhållanden på arbetsplatser.
  – Jag pratade med en medlem som sa att: du ska veta Bosse, idag samarbetar vi inte. Vi särarbetar, det kan man tacka individuella löner för.

Han och flera andra menade att det finns en rädsla för att kritisera på arbetsplatser för att man straffas i löneförhandlingar. Trots att flera höll med honom var det ingen som yrkade på att de individuella lönerna ska tas bort. Jonas Strömberg från avdelning Sydost menade att lokala löneförhandlare kan använda individuella löner för att snabbare höja lönerna.
  – Om en person som får lägre lön bortser från avundsjuka och bortse från att någon annan får lite högre lön så kan det driva på resten. Då kanske det leder till en snabb löneökning, sa han.
  En annan fråga som diskuterades var diskriminering. Flera debattörer menade att det förekommer att medlemmar med utländsk bakgrund får lägre lön än andra.
  – Jag har sett det i Uppsala som jag kommer ifrån. Vi måste höja vår kunskap om det, sa Loa Mothata ombud från avdelning Mitt.

Generellt sett fick den lönepolitiska utredningen mycket beröm för att vara välgjord, men många saknade information om hur förändringar skulle gå till när man redan idag har svårt att få arbetsgivare att lyssna.
  – Det är en bra idé att få till erfarenhetsbaserade löner, men det står inte hur förbundet ska verka för att det ska bli så, sa Ulf Bjerregaard.
  Lenita Granlund höll med och lovade att det ska komma.
  – En kongress är inte rätt plats att ta beslut om det. Det är ett arbete som vi ska sätta igång med. Vi ska gå från ord till handling och få till en verkstad. Vi återkommer till hur, sa hon.