Under ett seminarium på onsdagsförmiddagen där LO presenterade sin rapport om arbetskraftsinvandringen poängterade LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson att de är positiva till arbetskraftsinvandring.
  – Vi är positiva till invandring till svensk arbetsmarknad. Problemet är att det finns arbetsgivare som inte vill ge samma villkor som gäller på svensk arbetsmarknad. Grundregeln måste alltid vara att det land där arbete utförs, där gäller det landets kollektivavtal, sade Karl-Petter Thorwaldsson.

LO menar att systemet leder till ett utnyttjande av utomeuropeiska arbetskraftsinvandrare, handel med arbetstillstånd och en dumpning av lön och villkor. När reglerna ändrades 2008 tog man bort arbetsmarknadsprövningen, som innebar att man först gjorde en bedömning av behovet på arbetsmarknaden. Nu är det upp till arbetsgivaren om den vill ta in utomeuropeisk arbetskraft. Men erbjudandet om arbete som godkänns av Migrationsverket är inte juridiskt bindande. Det har lett till att människor när de har kommit till Sverige mötts av ett jobb med helt andra villkor, eller inget jobb alls. Vissa har betalat stora pengar för arbetstillstånden eller för att kunna ta sig till Sverige. Eftersom tillstånden är kopplade till en arbetsgivare har den person som blivit lurad tre månader på sig att hitta ett nytt jobb, annars måste man lämna landet. Det har också lett till fler papperslösa, enligt LO, trots att regeringen menade att reformen skulle minska antalet papperslösa.

För att sätta stopp för oseriösa företag och utnyttjande ställer LO upp fyra krav på förändringar av arbetskraftsinvandringen.
  • Det ska göras en myndighetsbaserad opartisk prövning av arbetsmarknadens behov.
  • Den som får fast anställning ska få permanent uppehållstillstånd utan att behöva arbeta i fyra år först, som är fallet i dag.
  • Anställningserbjudandena ska vara juridiskt bindande.
  • Det ska göras en seriositetsgranskning av såväl arbetsgivare som anställningserbjudande.
  Enligt LO:s förslag skulle det alltså bli färre beviljade arbetstillstånd, men bättre villkor för de som får tillstånd.

Den vanligaste gruppen som får tillstånd är bärplockare från Thailand – de står för en tredjedel av arbetskraftsinvandringen. Där har Kommunal fått till bättre villkor vilket ledde till att förra sommaren var den bästa på många år för bärplockarna. Det är också vanligt med arbetskraftsinvandring inom byggbranschen, städföretag, jordbruk, trädgård och hotell- och restaurang. LO menar att det faktum att den grupp där arbetstillstånden har ökat efter 2008 är inom LO-yrken med hög arbetslöshet, tyder på att arbetsgivare använder sig av utomeuropeisk arbetskraft för att det är billigare.
  LO:s migrationspolitiske utredare Thord Ingesson säger att Kommunals branscher har varit ganska förskonade från fusk och utnyttjande.
  – Det finns några undantag. Det är bärplockningen och trädgårdsnäringen, alltså jordbruksodlingarna med sådant som gurka, tomater, sallader. Där finns det kolossala problem och har alltid funnits, säger Thord Ingesson. 

Det finns även mycket problem med fusk och utnyttjande inom städbranschen – och arbetstillstånden för städare har ökat kraftigt sedan reformen 2008. Men städare kan organiseras av både Kommunal och Fastighets och Thord Ingesson säger att de inte ser i statistiken var problemen är störst.
  Under seminariet sa LO också att flera av förbunden vill sluta med de så kallade fackliga yttrandena av arbetsvillkoren som lämnas till Migrationsverket vid en ansökan, eftersom det av arbetskraftsinvandrare har tagits som en garant för att allt kommer gå riktigt till.
  Men LO:s styrelse bestämde sig trots det för att vänta ett halvår och ge regeringen en chans att ändra på reglerna. Annars kan det bli aktuellt att LO-facken slutar att lämna yttranden, sade Karl-Petter Thorwaldsson.

Arbetskraftsinvandring

• Reformen av arbetskraftsinvandringen genomfördes 15 december 2008.
• 70 000 arbetstillstånd har utfärdats till utomeuropeiska medborgare 2009-2012
• Migrationsverket har efterhand skärpt sina kontroller. Numera avslås en fjärdedel av alla ansökningar.