En helt enig kongress valde på onsdagen (den 29 maj) om förbundsledningen för de närmaste tre åren. Några andra kandidater fanns inte.

Det innebär att ledningen även fortsatt ser ut så här: Ordförande Annelie Nordström, förste vice ordförande Per Holmström, andre vice ordförande och avtalssekreterare Lenita Granlund och tredje vice ordförande och förbundskassör Anders Bergström.