– Det är viktigt för hela Kommunal att ha ett avgiftssystem som är lätt att förstå, sade förbundskassör Anders Bergström, när han presenterade förslaget.
  Beslutet innebär att från och med nästa år får du betala samma medlemsavgift oavsett var du bor. Och den ska inte stiga från en månad till en annan på grund av mer övertid till exempel. I stället för dagens grundavgift plus procentavgift från både förbund och avdelning införs en enhetlig avgift indelad i sex olika avgiftsklasser beroende på inkomst. (se faktaruta) De med de allra lägsta inkomsterna får sänkta medlemsavgifter. För dem med inkomster över 21 683 kronor/månad kommer det att bli en liten avgiftshöjning för de flesta.

Men det var inte utan gnissel förslaget gick igenom. En del ombud var oroliga för just deras avdelnings ekonomi när de inte själva kan påverka avgiften.
  Ännu fler vände sig mot att två av de tre avgiftsfria månaderna för nya medlemmar under 26 år nu tas bort.
  – Ungdomarna är fackets framtid, sade Matilda Olofsson, från avdelning Västerbotten.
  Just den här punkten ledde till en votering med rösträkning. 120 ombud röstade för förslaget om att slopa avgiftsfriheten i tre månader för ungdomar medan 80 ombud ville behålla detta.
  Anders Bergström förklarade att de tre avgiftsfria månaderna kostar mycket pengar, som då måste tas från annan facklig verksamhet.
  – Vad ska vi då ta bort? Ni får gärna ge mig vägledning. Vi tror inte att det är rabatten som får medlemmarna att stanna kvar, sade Anders Bergström.

Avgiften ska från och med 2014 baseras på föregående års inkomst som medlemmarna får uppge en gång om året. Därmed spelar det ingen roll om övertidsersättning och andra ersättningar varierar, avgiften blir densamma varje månad ändå. Sen räknas den upp med löneökningar och den inkomst medlemmen uppger. Vid kraftiga förändringar av inkomsten ska det anmälas till förbundet så att avgiften kan justeras, är tanken.
  Ett par ombud ville återemittera rapporten på grund av bristande underlag.
  Men så blev alltså inte fallet. Däremot gick förbundsledningen med på att skriva in i beslutet att systemet ska ses över inom fem år, och då särkskilt hur det slår mot avdelningarnas ekonomier. Kongressen beslutade också om ett förtydligande av att sjukskrivna och föräldralediga ska betala enligt den allra lägsta avgiftsklassen.

Ny avgift

Enligt beslutet ska avgiften delas in i sex klasser, utifrån månadsinkomst (se grafik ovan). Det definitiva beslutet om själva summorna och indexeringen tas först på fredag den 31 maj när budgetprognosen antas.