– Argumentet sägs vara att öka mångfalden och få in fler privatanställda. För mig är argumenten inte starka nog. Vi lever i en organisation som tightas till för att få resurser ut till medlemmarna på arbetsplatserna. Det är där resurserna ska läggas, sa Lena Dalstam, Vänerväst.
  Majoriten av talarna höll med henne. Men några argumenterade emot:
  – 17 stycken är en förbättring, det blir lättare att få större mångfald, sa Ingvar Jordås, Stockholm.

Men flera talare hävdade att det inte handlar om antalet ledamöter utan om hur nomineringsförfarandet fungerar. Och att det där är viktigt att ha fokus på både kvinnor och män, olika yrken och bakgrund.
  – Om vi så utökar styrelsen till 30 så kan vi få 27 av dem att vara mellan 50-60 år och anställda som undersköterskor om vi inte ändrar på hur vi ska nominera, sa Majlene Ahlgren, Mitt.

Förbundskassör Anders Bergström argumenterade för 17 ledamöter utifrån att det skulle innebära ökad demokrati. Och undrade om det fanns en rädsla för det som var nytt.
  Det retade upp Majlene Ahlgren som slog fast att det inte funnits en rädsla för att förändra Kommunal till att bli en organisation med färre sektioner och avdelningar. Men att utöka förbundsstyrelsen till 17 ledamöter inte var i linje med den förändringen.
  Debatten om stagdeutredningen ifrågasatte också att det inte längre ska vara möjligt för avdelningarna att skriva motioner till förbundsmötet. I stället ska det vara möjligt att väcka en fråga.
  Att de slutna omröstningarna föreslås försvinna från kongress, förbundsmöten och representantskap ifrågasattes också.
  Beslut om stadgarna tas under onsdagseftermiddagen.