Lowisa Lowe Anderzon kommer från avdelning Stockholm som stod bakom motionen. Hon förklarar varför en sorts säsongsmedlemskap är viktigt för migrantarbetare:
  – Det handlar om att vi ska kunna gå in och förhandla för de här individerna så att de får vad de blivit lovade.

 

Lowisa Lowe Anderzon, Kommunal.Lowisa Lowe Anderzon.
Foto: Catarina Berglund

Kommunal har redan tidigare skrivit in arbetstagare från andra länder för att kunna driva deras sak, vad är skillnaden?
  – Blir man medlem och vill gå ur tar det tre månader innan det verkställs. Samtidigt är deras anställningar ofta korta. Det är svårt att gå in i och ut ur Kommunal på samma gång. Vi tänker oss ett medlemskap som inte innefattar a-kassa eller försäkringsdelen. Antingen en form som de lätt kan gå in i och ut ur eller som kan vara vilande mellan anställningarna, säger Lowisa Lowe Anderzon.

LO pekar i sin rapport på det stora antalet migrantarbetare som utnyttjas av arbetsgivare i Sverige. Skulle ett säsongsmedlemskap verkligen kunna påverka deras situation?
  – Ja, vi skulle ha bättre koll på hela arbetsplatsen. Jag skulle absolut uppskatta om lagstiftningen såg annorlunda ut, men när den inte gör det är det här ett sätt för oss som fackförening att kunna göra något. De vet att vi finns där och vi vet att de finns där, vilket skulle vara väldigt positivt.