Förbundsledningen gav med sig efter en rekordjämn omröstning.
99 ombud röstade för att avslå motionen, medan exakt lika många röstade för förslaget. Tre avstod från att rösta.
  – Okej vi fixar det här. Vi gör en utredning, sade förbundskassör Anders Bergström när resultatet stod klart.

Motionen som kommer från avdelning Stockholm beskriver hur korttidsanställda säsongsarbetare som återkommer flera år i rad, måste säga upp sitt medlemskap eller bli uteslutna. Det handlar om till exempel bärplockare som med sina usla anställningsvillkor kan vara i stort behov av facklig hjälp.
  Nu ska frågan alltså utredas trots förbundsledningens motsträvighet från början.