Det var i november som Pavanelli valdes till bas för ISKA i konkurrens med dansken Peter Waldorff. Hon har bland annat profilerat sig som en hård motståndare till privatiseringar.
  – Privatiseringar kan vara mycket farliga, säger Pavanelli och nämner bland annat Grekland där privatiseringar gjorts helt enkelt för att kunna lägga ner hela arbetsplatser.
  Om det faktum att Kommunal inte är generella motståndare till privatiseringar inom offentlig sektor, säger hon:
  – Vi måste vara pragmatiska. Att vara fackligt aktiv handlar om att utöva det möjligas konst. Det finns inte någon ”one-size-fits-all” som man kan införa överallt. Och vi måste fortsätta att organisera arbetare i privata företag.

När Kommunalarbetaren möter Rosa Pavanelli har hon just sett teveinslagen om brända bilar.
  – De skandinaviska länderna hör till Europas rikaste, men jag kunde nu se på teve och i tidningar hur till och med Sverige påverkas av svåra problem med integration, ungdomsarbetslöshet, våld och upplopp. Ingen kunde tro att något sådant skulle ske i Stockholm.
  Hon blir personlig och berättar om terrorattacken på Piazza della Loggia i Brescia, faktiskt på dagen (28 maj), 39 år sedan.
  50 000 människor var samlade på torget när en bomb exploderade. Tolv personer dödades, bland annat hela styrelsen i det lokala lärarfacket. Över 100 skadades.
  – Det var naturligtvis fruktansvärt. En sådan sak får en att förändra sitt liv.
  Rosa Pavanelli blev ögonvittne till dådet. Hon har sagt att hon hade ”facket i generna”, hennes pappa var ledare i den italienska fackföreningsrörelsen. Men bomben i Brescia gjorde att Rosa Pavanelli beslutade sig för att själv satsa helt och fullt på facket och hon hade redan uppdrag inom studentrörelsen i Italien.

Som ledare för ISKA reser hon världen över och hon lyfter alltid samma fyra frågor:
  • att kämpa mot privatisering och för lika rätt till offentliga tjänster.
  • att försvara arbetarnas rättigheter och fackliga rättigheter.
  • att lobba mot finansiella institutioner för att förändra de finansiella och politiska trenderna som råder i världen.
  • att organisera.
  – Det som har förvånat mig väldigt mycket är att den viktigaste frågan i alla ISKA:s regioner är att försvara rättigheterna. Från Europa till Afrika, från Amerika till Japan. Vi ser hårda attacker mot fackföreningarna världen över.
  Men hur ska en brandman i Sverige känna att han eller hon är med i samma international som en brandman i exempelvis Botswana?
  – Brandmän är älskade i hela vårt samhälle och så fort något händer: en jordbävning, översvämning, en flodvågskatastrof eller till och med ett attentat så rycker brandmännen in. De ses som änglar. Men i många länder, exempelvis Japan och Cypern, har de inte samma rättigheter att organisera som andra yrkesgrupper! Därför är facklig organisering viktig, också på ett internationellt plan. Det handlar också om att se att man delar arbetsmiljö, utbildning och alltså kampen för rätten att teckna kollektivavtal.

Rosa Pavanelli

• Född 1955 i Brescia i Norditalien.
• Är utbildad biolog.
• Valdes till generalsekreterare för ISKA vid dess kongress i Sydafrika i november 2012.

 Internationaler

• Förkortningen ISKA står för Internationalen för stats- och kommunalanställda. Internationellt och officiellt används bara det engelska namet PSI – Public Services International.
• Organiserar över 20 miljoner arbetare världen över.
• Består av 650 fack i 148 länder och territorier.
• Två tredjedelar av ISKA:s medlemmar är kvinnor.
• Kommunal är medlem i fyra internationaler. Förutom ISKA, också: IUL, Internationella lantarbetarinternationalen, ITF, Internationella Transportarbetarefederationen och ICU, Sotarnas international.