1. Vilken är kongressen viktigaste fråga?
2. Vilken fråga blir det mest debatt om?
3. Ska du gå upp själv i talarstolen?
4. I vilken fråga då?
 

Albert Wiklund, 51 år, bussförare,
avdelning Västerbotten:
Albert Wiklund, ombud kongressen 2013.1.
 – Det jag fastnat för är lönepolitiken.
2. – Det finns flera frågor det kommer bli mycket debatt om. Lönepolitiken är en av de frågorna. Utökningen av styrelsen tippar jag också blir en stor fråga.
3. – Jag har ingen färdigutarbetad plan för det men det kan hända. Det beror på hur debatten utvecklar sig.
4. – Det är i så fall lönepolitiken. Individuella löner fungerar inte i verkligheten. Då måste vi lägga mer krut på hur vi ska få det att fungera.

Susanne Dahlqvist, 48 år, vårdare,
avdelning Stockholms län:

Susanne Dahlqvist, ombud kongressen 2013.1. – Välfärdsfrågorna.
2. – Jag tror att non profit-linjen är något som flera kommer att vilja debattera. Och jag hoppas det. Jag hoppas att Kommunal också ska stå för någon sorts non profit-variant för hur vi ska säkra upp välfärdsfrågorna.
3. – Det beror helt och hållet på debatten. Det har jag förberett mig för att göra.
4. – Förutom välfärden har vi lite frågor om stadgarna, det föreslås en massa förändringar. Där kan det vara möjligt, det beror på vad som händer och sker.

Marie Heikkinen, 42 år, undersköterska,
avdelning Stockholms län:
Marie Heikkinen, ombud kongressen 2013.1.
 – Vinster i välfärden.
2. – Det är svårt att säga. Men det blir nog välfärdsfrågan.
3. – Nej jag har inte planerat att gå upp. Men det kan ske spontant, det vet man aldrig.
4. –

 

 

Christina Wising, 54, stödassistent,
avdelning Väst:
Christina Wising, ombud kongressen 2013.1.
– Avgiftsfrågan är en laddad fråga, den påverkar varenda medlem varje månad. Jag tycker inte att det nuvarande systemet är bra. Men förslaget som ligger är inte bra heller, det är otydligt när det gäller avgiftsbefrielse för unga under 26 och hur påverkas avgiften när inkomsten förändras? Förslaget som ligger nu innebär en avgiftshöjning. Vi är en avdelning som sänkt avgiften, det här är en plånboksfråga för individen. Rent krasst så behöver vi i Kommunal inte mer pengar. Vi kan erbjuda en god verksamhet i dag, den kan ständigt utvecklas.
2. – Det blir mycket debatt om avgiftsfrågan, jag tror också att det blir debatt om förslaget att utöka förbundsstyrelsen från 13 till 17 ledamöter. Det går i en annan riktning än utvecklingen där sektionerna och avdelningarna blir färre och färre. Skälet är att öka mångfalden och få in fler representanter för privatanställda. Men det handlar om hur vi nominerar och valbredningen jobbar. Man löser inte det med att gå från 13 till 17. Sedan tror jag att det blir mycket debatt om välfärdsfrågorna och om den lönepolitiska utredningen.
3. – Ja, jag kommer gå upp i avgiftsfrågan, utredningen föreslår att det ska bli ett organisationsnummer, en juridisk person, där kommer vi förlora i självständighet. Alla beslut kommer att tas högre upp i organisationen.

Ulf Ekholm, 53, kalkonskötare,
avdelning Västra Svealand:

Ulf Ekholm, ombud kongressen 2013.1. – Den frågan är känslig, det är vinster i välfärden. Om man tillåter företag måste de tjäna pengar. Själv står jag för att välfärden ska vara offentlig, men jag förstår att ett företag måste tjäna pengar på insatt kapital. Men det måste vara rimlig avkastning och verksamheten ska kvalitetssäkras. Företag har alltid varit grunden till att jag haft jobb. Men de små privata arbetsplatserna syns dåligt i Kommunal. Jag kommer från lantbrukssektorn, Livsmedelsarbetareförbundet har tagit ställning för svenskt jordbruk. Kommunal som har avtalsfrågorna syns inte i debatten. Men jag tror att det kan bli debatt om att Kommunal ska förändra sitt yttre, ett avgiftssystem som kan underlätta det är nödvändigt.
2. – Vinst i välfärden, med tanke på förra kongressen. Förbundsledningen hade en bild och blev nedröstad. Vi var delaktiga i LO-kongressen, ska vi ta ett annat beslut nu?
3. – Det beror på hur debatten går. Förra gången var jag på väg upp, men då sa talaren före mig det jag skulle säga så jag gick inte upp. Jag kan gå upp i alla frågor.

Liselott Ljung, 49, undersköterska,
avdelning Skåne:

Liselott Ljung, ombud kongressen 2013.1. – Delade turer, det är många som jobbar delade turer, det sociala livet på hemmaplan blir lidande. Det finns de som sover över på arbetsplatsen. Lön, det ska vara lika lön för lika arbete, det är stor skillnad mellan kommunerna när det gäller vård, skola och omsorg. Jag har aldrig tyckt om individuella löner, det är orättvist och vad chefen tycker även om chefen inte är ute i verksamheten.
2. – Vinst i välfärden, jag tycker inte om vinst i välfärden. Den ska tillbaka till verksamheten.
3. – Jag har inte bestämt det, vi får se. Det är första gången som jag är på kongressen, det är spännande.