28-31 maj hålls Kommunals kongress. Några av motionerna till kongressen, bland annat tillstyrkta av avdelningen i Stockholms län, handlar om vinstintressen i välfärden. Förbundet har valt att inte yrka bifall på dem.
  Förhoppningsvis väljer ombuden ändå att ta ställning mot de höga vinstuttagen inom välfärden. 

Det är inte meningen att våra skattepengar ska gå direkt i fickorna på riskkapitalbolag som i många fall också missköter verksamheten.
Det finns såklart flera sidor av den ekonomiska frågan. Det kommer i vilket fall som helst att vara viktigt med rätt bemanning. Och självklart behövs det resurser för att ha tillräckligt med personal. Risken är att vinstänkande riskkapitalbolag sparar pengarna där.
  Det finns också de som är oroliga över att många jobb ska försvinna om vinster förbjuds. Men jobben skapas av behoven. Och det kommer fortfarande att behövas lika mycket vård, även om några företag väljer att stänga sin verksamhet.

Vi och våra kollegor förtjänar ordentlig bemanning, bra arbetsmiljö och bra löner. För att det ska bli verklighet krävs en bättre reglering av företagen. Pengarna måste stanna i verksamheten istället för att försvinna till ägarna i skatteparadis utomlands.
  Nu räcker det med vårdskandaler där patienterna får ligga i korridoren. Flera undersökningar visar att det finns ett brett stöd bland svenska folket för att skattepengarna ska gå till verksamheten i välfärden. Nu är det också dags för Kommunal att ta ställning för en välfärd utan vinstintressen!

vänsterpartiföreningen Kommunalvänstern