När Miljöpartiet höll kongress i helgen gick kongressen emot partiledningen på flera punkter. I frågan om vinster i välfärden ville ledningen att det skulle skrivas in i partiprogrammet att eventuell vinst som huvudregel ska återinvesteras i verksamheten – det ska alltså finnas undantag. Men kongressen gick längre och valde att stryka ordet huvudregel – eventuell vinst i vård, skola och omsorg ska alltså utan undantag gå tillbaka till verksamheten.

Också när det gäller de halverade arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år som alliansen har genomfört förlorade ledningen. Det var så sent som i april sedan som ledningen svängde och meddelade att man vill att de blir kvar. Men kongressen tyckte annorlunda och röstade för att slopa de halverade arbetsavgifterna och gå tillbaka till hur det var tidigare.
  Dessutom beslutade kongressen att skriva in krav på 35-timmarsvecka i partiprogrammet. Partiledningen ville behålla 40-timmarsveckan.