Avtalet gäller från den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2016. Precis som på andra avtalsområden fick Kommunal utöver de 6,8 procenten i löneökningar igenom krontalspåslag på 1700 kronor för lågavlönade. Även lägstalönerna höjs med 1700 på tre år. Ny lägstalön 2015 blir 19 605 kronor för den som fyllt 18 år. Föräldrapenningtillägget ökar från 150 till 180 dagar.

När det gäller villkorsfrågorna har Kommunal drivit att det ska bli lättare för säsongsanställda att få fast jobb. I det nya avtalet har man kommit överens om att när personalplanering görs under pågående säsong så ska arbetsgivaren väga in de nyanställdas kompetens eller utvecklingsmöjligheter innan man går ut och nyrekryterar utifrån. 
  Kommunal fick också igenom en förändring vad gäller lägerersättningen. Tidigare har samma ersättning gällt oavsett om läger har hållits på vardag eller helg. Nu kommer ersättningen vara högre under helgerna – 600 kronor per dygn från den 1 april 2013 och 650 kronor per dygn från 1 april 2014, mot 535 kronor på vardagar.

Övriga nyheter är bland annat att visstidsanställda får rätt till en årlig löneöversyn och att en arbetsgrupp ska utreda möjligheten att byta semesterdagstillägg mot ledighet. En arbetsgrupp tillsätts också för att göra en översyn av löneavtalet.