Den 28-31 maj pågår Kommunals kongress. 188 ombud från hela landet ska tillsammans gå igenom över trehundra motioner och fatta beslut som kommer att forma fackförbundets framtid. En av dem som är ny som ombud är Oili Andersson från Kramfors. Hon har precis som alla andra ombud valts av sin avdelning, i hennes fall är det Mellersta Norrland.
  – Det är en verklig ära att vara med på kongressen. Det är det finaste förtroende man kan få av sina kollegor som fackligt aktiv, säger hon.

Drygt 70 procent av årets ombud är kvinnor. Det är ingenting som Oilis avdelningskollega Tomas Ålander har något emot.
  – Det här är ju verkligen kvinnonominerade yrkesgrupper så det blir naturligt, säger han som kommer från sektionen Landstinget Jämtland och är vakt och obduktionstekniker i grunden.
  Hans yrken är i klar minoritet bland ombuden där 35 % är undersköterskor.
  – Jag tror till och med att jag står som vaktmästare i yrkeslistan. Men det spelar ingen roll min uppgift är inte att företräda ett yrke utan alla medlemmar. Som när det handlar om delade turer, vi har inte det i Jämtland men det är en väldigt viktig fråga att driva ändå, säger han.

Oili har varit ute och diskuterat motioner på olika arbetsplatser och med kollegor i sektionen.
  – Det är viktigt det är ju dem jag ska företräda, säger hon.
  Lika viktigt är arbetet med att berätta om besluten efter kongressen. Den 4 juni hålls en konferens för alla sektionsordförande i avdelning Mellersta Norrland.
  – Då ska vi berätta om allt som beslutades och i steget efter det ska vi träffa alla arbetsplatsombud. Det är egentligen då arbetet börjar, säger Tomas Ålander.

Ombuden till kongressen

De här yrkena har ombuden på Kommunals kongress:
2 Administrativ personal
1 Ambulanssjukvårare
3 Anläggare
1 Annan Skolpersonal
1 Arbetsterapibiträde
19 Barnskötare
3 behandlingsassistent
1 Brandman
4 Bussförare
1 Dagbarnvårdare
3 Djurskötare
3 Ekonomibiträde
3 Elevassistent
1 Fotvårdsspecialist
1 Fritids/turistassistent
1 Förare av tungt fordon
1 Hantverkare
1 Hemvårdare
6 Kock
1 Kyrkogårdsarbetare
2 Kyrkogårdsvaktmästare
1 Maskinskötare
1 Omsorgspersonal
3 Park/trädgårdsarbetare/fastighetsskötare
6 Personlig assistent
1 Skorstensfejare
10 Skötare
3 Städare
4 Tekniker
1 Trafikövervakare
66 Undersköterska
6 Vaktmästare
17 Vårdare
10 Vårdbiträde