Du har arbetat som undersköterska sedan 2000. Hur kommer det sig att du läser vidare?
  – Det kändes naturligt. Jag vill påverka de äldres situation och det är inte så lätt att bli lyssnad på som undersköterska. Jag behövde kunskap, men valde att inte läsa till sjuksköterska för att det mest handlar om kroppen och sjukdomar. Jag är intresserad av relationer och att ta fram det friska i människan.

 Dzana Hasic, undersköterska.Dzana Hasic.

Du och din kollega Sibel Meshekrani skriver om beröring i äldreomsorgen. Vad har ni kommit fram till?
  – Beröringen är ofta uppgiftsorienterad. Man tar i de gamla när man ska duscha eller något annat. Väldigt sällan finns det tid att röra dem för att väcka känslor eller utanför schemat. Det kan vara beröring på ett djupare plan som höjer kvaliteten och får de äldre att må bättre.

Finns det forskning om som visar det?
  – Vi har upptäckt att det saknas forskning om det. Den som finns handlar ofta om massage eller taktil beröring. Där ser man att beröringen minskar ångest och oro. Jag skulle gärna läsa vidare och göra en större studie som handlar om beröring där målet är att se den gamla.

Hur ska man beröra de gamla?
  – Tiden ska finnas och det ska ske respektfullt. Man kan börja med att ta i en hand. Att röra händer och fötter känns inte så hotfullt. Det viktiga är att man ser den man rör och att det blir ett möte.