Av de drygt 150 hemtjänstföretag som verkar i Stockholms stad har 49 stycken personal som kommit till Sverige som arbetskraftinvandrare. Det är personer som kommer från länder utanför EU och som fått arbetstillstånd för en tjänst i just de här företagen. Genom dem har sammanlagt har 160 personer fått tillstånd att komma till Sverige, men det handlar inte bara om anställda utan också om deras anhöriga som barn och makar.
  – Det råder sekretess mellan myndigheter och vi får inte veta av Migrationsverket hur många av dem är som är som är huvudsökande. För att få veta det måste vi ringa runt till företagen och det har vi inte gjort än, säger Raili Karlsson, chef för Stockholms stads äldreförvaltning, som fått signaler om att de anhöriga utgör en stor del.

Det var efter en artikel i DN om att arbetskraftinvandrare i vissa företag behandlas illa och inte får rätt lön som hon tog beslutet att undersöka hur vanligt detta är inom hemtjänsten.
  – Det är absolut inte olagligt med arbetskraftinvandring och anställningsvillkoren är en fråga mellan arbetsgivaren och den anställda. Samtidigt är det vårt ansvar att titta på om skatter och avgifter betalas och det finns uppgifter om att det inte sköts för en del av de här företagen. Stockholm stad vill att företagen sköter sig. Betalar de inte rätt lön kan det vara tecken på att annat är fel, säger hon.

Sanna Tefke som är regionalt fackligt ombud för Kommunal i Stockholm tycker att systemet runt arbetskraftinvandringen måste förbättras.
  – De löner och villkor som arbetsgivaren lämnar till Migrationsverket när den anställda ska komma hit är inte juridiskt bindande. De kan sätta vilka löner och villkor de vill sen.
  Att villkoren blir sämre i verkligheten har avdelning Stockholm sett flera gånger.
– Jag har kollegor som har drivit sådana fall. De som kommer hit som arbetskraftinvandrare är i beroendeställning till sin arbetsgivare. Blir de av med jobbet åker de ur landet om de inte hittat ett nytt jobb inom tre månader.
  Vilken betydelse tror du att det här har för hemtjänstbranschen?
  – Om det går att utnyttja en grupp så att de får lägre villkor så driver det på en låglönespiral. De som kommer hit måste få samma villkor som svenska arbetare. Det här är inte bra för någon i längden.
  Vad ska man göra åt det?
  – Jag personligen tycker att det vore bra om de villkor arbetsgivaren uppger för Migrationsverket blir juridiskt bindande.