KA har ringt landet runt och talat med 23 av 188 ombud. Nio anser att Kommunal borde ta tydligare ställning mot vinstuttag ur vård, skola och omsorg. Sju vet inte. Sju tycker att Kommunal tagit tydlig ställning, samtidigt säger flera att de personligen är emot vinstuttag.  Många bedömer att opinionen i avdelningen är splittrad. I Väst och i Stockholm finns ett tydligt vinstmotstånd.

I Stockholmsregionen har det skett en snabb privatisering av vård, skola och omsorg.
  – Det krävs mycket regleringar om vinstuttag i välfärden ska fungera, säger Lena Ezelius, kongressombud från Stockholm, som tror att det skulle vara effektivare med ett vinstförbud.
  Hon är en av dem som tycker att Kommunal borde ta tydligare ställning. Hennes sektion står bakom en motion som kräver att Kommunal ska verka för non-profit.
  Förbundsstyrelsen svarar att vinstförbud inte är lösningen, i stället handlar det om ökade resurser, krav på kompetens, att politikerna tar större ansvar och regler för bemanning.
  – Jag kommer precis från en förhandling på ett äldreboende om bemanning. Det går att gå runt den här typen av krav också, säger Lena Ezelius.

En motion från Skåne kräver att Kommunal ska säga nej till vinstintressen inom skola, vård och omsorg.  En annan kräver att Kommunal och LO ska ta initiativ till en kampanj mot vinster i välfärden.
  – Det är säkert nio av tio svenskar som säger nej till vinster i välfärden. Men det handlar om mycket mer. Nu kan vi få i gång en diskussion om vad välfärden ska innehålla och det gynnar våra medlemmar, säger Ewa Glimhed, som är ordförande för den sektion i Malmö som står bakom motionen.
  Hon tycker att det är svårt att svara ja eller nej på frågan om Kommunal är nog tydligt. I stället framhåller hon att mer pengar till välfärden är viktigare.

Vinst & nonprofit 

Kommunal: Vinster behövs för att utveckla verksamheten. Regler om bemanning och kvalitetsmätningar ska begränsa vinstuttagen. Krav på skärpta skatteregler och större statsbidrag.
LO: Krav på ökade resurser och minimibemanning. Välfärdstjänster ska drivas av samhällsföretag (en ny bolagsform) eller non profit-aktörer, men kommunen kan tillåta vinstdriv­ande företag. Krav på öppna böcker och certifieringssystem.

Detta är kongressen

• Den 28-31 maj har Kommunal kongress i Stockholm. Kongressen är Kommunals högsta beslutande organ. Den hålls vart tredje år, däremellan hålls förbundsmöte varje år.
• De som fattar beslut är förbundsstyrelsen och 188 ombud som väljs av Kommunals 13 avdelningar.
• Medlemmar i Kommunal har rätt att själv föreslå ombud och kan själva bli valda.
• 333 motioner (förslag från medlemmar) ska behandlas. På förra kongressen var det 262 motioner. Ökningen kan bero på att man har kunnat lämna motioner på webben.