1500 städare och fastighetsskötare berörs av det nya avtalet som gäller från 1 maj 2013 till 30 april 2016. Kommunal har i avtalsförhandlingar på alla områden drivit linjen att lönerna ska höjas i krontal och inte i procent. Det för att skillnaderna mellan högavlönade och lågavlönade branscher inte ska öka. I förhandlingarna med Fastigo fick man igenom en höjning på 1700 kronor. Man har också fått igenom förbättringar för föräldrar och gravid. En av dem är att alla får rätt att gå till mödravården två gånger på arbetstid.

I och med dagens avtal måste arbetsgivaren kompensera anställda som tvingas jobba på sin semester. Det ska också vara möjligt att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar för den som vill och kommer överens med sin arbetsgivare om det.
  Däremot har parterna inte enats om något förbud för delade turer eller oavlönade håltimmar i schemat. Däremot ska det föras en diskussion om hur man kan minska förekomsten av dem om de införs på en arbetsplats.