– Syftet är att göra avgiften lika över hela landet och göra den lätt att administrera och att ändå försöka hålla kvar en solidarisk fördelning. De som tjänar minst ska betala minst och de som tjänar mest ska betala mest, säger utredningens ordförande, förbundskassören Anders Bergström.
  Enligt förslaget ska Kommunal byta avgiftssystem. I stället för dagens grundavgift plus procentavgift från både förbund och avdelning förslår utredningen en enhetlig avgift indelad i sex olika avgiftsklasser beroende på inkomst.

Avgiften ska baseras på föregående års inkomst som medlemmarna får uppge en gång om året. Därmed spelar det ingen roll om övertidsersättning och andra ersättningar varierar, avgiften blir densamma varje månad ändå. Sen räknas den upp med löneökningar och den inkomst medlemmen uppger. Men sker stora variationer av inkomsten under året ska det regleras förklarar Anders Bergström.
  – Ja, får man stora avvikelser om man går ner från heltid till halvtid till exempel eller tvärtom, ska man naturligtvis höra av sig.
  Förslaget är kostnadsneutralt, det blir varken mer eller mindre avgifter in till förbundet, enligt Bergström.
  – Det får vissa tröskeleffekter om man går från den ena inkomsten till den andra. Men de effekterna kommer man alltid att ha, oavsett hur få eller hur många klasser man har.

En löneökning från 21 600 kronor det ena året till 22 000 nästa år innebär en avgiftsökning på 73 kronor, som exempel på en sådan tröskeleffekt.
  Kommunal vill också minska administrationen. Förbundet får cirka 100 000 samtal varje år som rör medlemsavgiften.
–   Den delen av vår service kan vi använda på mycket bättre sätt än att svara på vilken avgift medlemmarna ska betala, säger Anders Bergström.
  För några av Kommunals avdelningar innebär det här förslaget minskade intäkter. Tanken är att de ska kompenseras under en övergångperiod på fem år. I den budgetprognos som kongressen också ska besluta om räknar förbundet med att medlemsförsäkringarna blir två kronor dyrare per månad 2015 och ytterligare två kronor året efter.