Saila Quicklund (M).Saila Quicklund.

Moderatkvinnorna vill att all personal i vård och omsorg ska få träna på arbetstid, varför?
  – Vi ser stora sjukskrivningar i offentlig sektor. Jag är själv sjukgymnast i botten och har utbildat undersköterskor i lyftteknik och ergonomi. Vi har sett hur kvinnor har skadats på sina arbetsplatser. Vårdsektorn måste kunna attrahera människor och det är även en rättvisefråga. Typiskt manliga yrkeskategorier som brandmän, poliser och officerare har träning på arbetstid. Jag är övertygad om att kvinnor i offentlig sektor lyfter mer och har mer fysiskt tungt arbete. Kvinnor är generellt svagare än männen så förutsättningarna för vårdarbete är inte bättre för en kvinna.

Hur vet ni att träning på arbetstid skulle ge friskare kvinnor?
  – Bland annat ett projekt i Stockholm 2005 visade positiva effekter både i förbättrad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Kostnaden för sjukfrånvaro minskade med 21 procent när man införde träning på arbetstid. Det finns verksamheter som har det här men det är en försvinnande liten del. Moderatkvinnorna driver denna fråga offensivt.

På vilket sätt driver ni det?
  – I de konstellationer som vi återfinns – arbetsgrupper, partiet generellt och via opinionsbildning. Och nu har partiets egen arbetsgrupp ”Hälsosamma Sverige” även lagt samma förslag. Målet är att Moderaterna som arbetsgivare i kommuner och landsting ska ligga i framkant för medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö.

Ert parti är ju arbetsgivare i många av landets kommuner och landsting, varför når inte Moderatkvinnorna framgång i frågan?
  – Det var inte så länge sedan arbetsgruppen tog upp den här frågan, förslaget är ute på remiss nu. Moderatkvinnorna har drivit frågan ungefär i två år och det tar tid att påverka även våra egna. Men jag tycker att frågan har varit uppe i diskussioner det senaste året.

Moderatkvinnorna säger också att ni verkar för fria arbetskläder, att delade turer inte ska accepteras och rätt till heltid – några av Kommunals viktigaste frågor – hur driver ni detta?
  – Genom att skapa opinion. Vi gör verksamhetsbesök i Sverige, vi har dialog med personal, vi vill också få ut att vi driver den här politiken. Vi kan ju i första hand påverka de kommuner och landsting som vi själva styr. För de har ju möjligheter att förändra.

Men varför får ni inte igenom de här sakerna via era partikamrater?
  – Allting tar tid. Man måste ha goda argument och få förståelse att det är bra för den enskilde och arbetsgivaren. Kommunal och vi driver ju samma saker, men vi ligger ju före när det gäller träning på arbetstid. Innan kanske Kommunal själva har drivit dessa frågor men det är fantastiskt om det är fler som driver dem. Och jag har träffat Kommunals ordförande för att ta del av deras frågor.

Kan ni tänka er lagstiftning för att få igenom rätt till heltid?
  – Nej, Moderatkvinnorna är inte för lagstiftning utan vi tror att vi via opinion och genom att påverka våra företrädare ska nå resultat ändå.