Risken ökar ju fler gånger man lyfter under dagen, och ju fler kilo man lyfter sammanlagt. Som mest var risken dubbelt så hög som för kvinnor som inte lyfter alls på jobbet.
  Riskökningen var störst under de första veckorna av graviditeten. Efter vecka 22 märktes ingen ökad risk.

Hur mycket kan man då lyfta utan ökad risk? Det är svårt att säga säkert, eftersom olika studier visar olika resultat. En del studier visar inte på någon ökad risk alls.
  På webbplatsen Sunt liv ger forskaren Mette Juhl rådet att inte lyfta tyngre än 20 kilo, och sammanlagt inte mer än 100 kilo per dag. Men hon påpekar också att det behövs flera studier innan man kan ändra lagen. I Sverige finns det ingen lag som säger hur mycket man får lyfta. I Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Gravida och ammande arbetstagare” står det bara att det finns stora individuella skillnader i känslighet.