I höstas lämnade Kommunal in en så kallad 6.6a-anmälan till Ljusdals kommun om arbetsmiljön på en av kommunens hemtjänstenheter. Problemen förbättrades tillfälligt men i slutet på april var det dags igen. I anmälan står att det är för lite personal för att uppfylla behovet och att det medför att personalen måste omfördela och prioritera bort tid hos kunder, vilket har lett till stress, sömnsvårigheter och en känsla av otrivsel. 
  – Ibland kan det stå att det ska vara sex stycken och när man kommer dit är det bara fyra för att man inte har satt in vikarier. Då har man plockat kunder och tryckt in fler på de som jobbar och då har man ingen restid mellan kunderna och man får minska ner tiden, säger Eva Steen Andreassen, huvudskyddsombud för Kommunals sektion i Ljusdal.

Kommunal menar också att det saknas utrymme i schemana för larmutryckningar, som kan försena arbetspasset väldigt mycket. Men kommunen menar att de inte kan planera larmverksamheten.
  – Allra helst skulle vi ha någon fristående som bara sköter larmen, så att man kan lägga sin tid där man ska vara. Eller så måste man faktiskt ha en högre snittid som inte är hos kunden, säger Eva Steen Andreassen.

Efter att Kommunal gjort sin 6.6a-anmälan såg kommunen över bemanningen och satte in extra personal. Man kallade också till ett möte med personal, chefer och representanter från facket och har erbjudit personalen möten där de kan få sitta ner och berätta om sin arbetssituation. Men Marita Wickström, förvaltningschef på kommunen, tycker inte att grundbemanningen är för låg.
  – Kritiken måste vi ta på allvar och det tycker jag också att vi har gjort. Men vi har tittat på planeringen och ser att den är rätt och att restiderna är tillräckliga. Sen är känslan av stress en annan sak och det är väldigt olika vad man upplever som stress, säger Marita Wickström.

Kommunal tycker att det behövs mer personal. Det har varit svårt att hitta folk som vill jobba i den aktuella hemtjänstenheten, men Eva Steen Andreassen säger att det finns en bemanningsenhet i kommunen med personal som har anställning men inte placering.
  – Men nu har vi sett att de har haft tjänster ute så vi kommer att hålla koll på hur det går. Blir det inga förbättringar är ju det som gäller att vi får vända oss till Arbetsmiljöverket, säger hon.