LO:s rabatterade bolån kan jag visserligen privat komma att använda den dag vi köper en sommarstuga. Men som ett bostadspolitiskt utspel är det lika verkningsfullt som att behandla blödarsjuka med plåster. Om vi tänker oss en framtid där samtliga fackmedlemmar i landet erbjuds rabatterade bolån, så måste man också fundera på om inte den rabatten äts upp av högre priser.

Socialdemokraterna och banklobbyn stämmer in i den borgerliga hyllningskören till skattefria sparkonton. Ett mycket välkommet initiativ bland föräldrar i de samhällsklasser som har tillräckligt mycket pengar över vid månadens slut för att sätta undan till sina barns framtida bostadsrätter. Men fördelningspolitiskt är det högst tveksamt om akademiker i villa ska få fler bidrag från Sveriges skattebetalare.
Om någon skatt ska ändras så är det istället ”hyrskatten”, som gör att det är dyrare att bygga hyresrätter än villor.
  Problemet idag är inte att banklån är dyra, de är faktiskt rekordlåga. Problemet är att det saknas hyresrätter. Och när en ny hyresfastighet byggs är hyran i regel för hög för att till exempel en genomsnittlig kommunalare ska ha råd med den.

Och den ansvariga ministern då? Bostads- och civilminister Attefall, eller ”Attefail” som han kallas på nätet. Hans svar på bostadsbristen är att höja andrahandshyrorna och ta bort möjligheten att få en ockerhyra prövad i efterhand.
  Man kan undra var Hyresgästföreningen befinner sig mitt i den här krisen. För tillfället bedriver de en kampanj mot hyrskatten, vilket är välkommet. Samtidigt vägrar de att använda sina juridiska resurser för att stoppa ombildningar av den kommunala allmännyttan, även när uppenbara juridiska tveksamheter pågår. De försöker fylla förrådet med ny ost utan att först fånga råttan som åt upp den gamla.

Delegat på kongressen, nu talar jag till dig. Du kommer se en motion om bostadspolitik, den sticker ut genom att den har så många att-satser att en galning utan kongresserfarenhet måste vara författare. Men du kan väl åtminstone rösta ja på några av dem, du kan ge en smula hopp till de med för många siffror i turnumret i bostadskön.

Peter Stenfors