I sin nya rapport om skolan konstaterar LO att det finns en rad brister i det svenska utbildningsväsendet. Brister som påverkar förskolan, grundskolan och gymnasiet.
  Nu lägger LO fram en rad förslag på åtgärder som ska leda till en förbättring av skolan i rapporten Behövs: En utbildningspolitik för ungas etablering på arbetsmarknaden.

Bakom rubriken döljer sig förslag för hela skol- och utbildningsväsendet. Förslag som i stort går ut på att minska segregeringen och ge bättre kontroll över utbildningarnas kvalitet. Man vill bland annat att både förskoleklassen och gymnasiet ska bli obligatoriska för alla och att alla barn ska ha rätt att gå i förskola.
  Utredarna vill också verka för bättre kontroll av både utbildningar och skolor. Det målet ska man nå genom en hårdare kontroll på vem eller vilka som startar skolor och att införa större möjligheter för både kommunerna och branschorganisationer att styra vilka utbildningar som startas upp.

Sedan gymnasieskolan förändrades 2011 har färre elever valt yrkesprogrammen. LO vill ändra på det bland annat genom att göra om alla yrkesprogram så att de ger behörighet till högskolan och se till att gymnasieelever rätt till stöd när det behövs.
  En annan väg man föreslår är att antalet platser på utbildningar ska anpassas efter branschernas behov av arbetskraft. Ett stort problem de senaste åren har varit att många elever på yrkesprogrammen inte får den praktik de behöver. I utredningen föreslår man att Skolinspektionen ska kunna stänga utbildningar på skolor som inte klarar det.