Arbetets Museum i Norrköping visar utställningen ”Mitt i rörelsen” som är ett möte mellan politiska affischer och den politiska illustratören EWK:s bilder från perioden 1968-1980. Det vill säga den tid då den alternativa rörelsen i Sverige kanske var som mest livskraftig.
  – Det var en tid med miljörörelse, kvinnorörelse, fredsrörelse…  Mängder av rörelser. Och alla de avspeglas i EWK:s bilder. I utställningen visar vi bilderna tillsammans med de politiska affischer vi har och där visar sig både bildmässiga och ämnesmässiga kopplingar. Vi låter bilderna prata med varandra, säger Annelie Egelin Tärning, intendent på Arbetets Museum.

EWK står för Ewert Karlsson, en av Sveriges mest kända politiska tecknare.
  Han var också ett stort namn internationellt.
  – Det är intressant att EWK var så global. Under den här tiden fanns en stor solidaritetsrörelse i Sverige, som till exempel uppmärksammade de svartas kampsituation i USA.
  Den typen av politiska affischer som visas på utställningen är ovanligare i dag.
  – Förr skrev man ihop en affisch för hand och gick ut och affischerade om en demonstration. I dag kallar man till möten och demonstrationer via Facebook eller andra sociala medier, säger Annelie Egelin Tärning.

Utställningen på Arbetets Museum i Norrköping visar ”Mitt i rörelsen” fram till 25 augusti. Fram till september visas också ”Industriland – när Sverige blev modernt”.