– Egentligen är det inte så stora förändringar, säger Leif Aringer, överläkare på Arbetsmiljöverket.
  Tidigare har detta inte skrivits ut. I stället har det varit en tolkningsfråga och bedömts som arbete med psykisk ohälsa där det sedan länge ställts vissa villkor för dem som är under 18 år.
  – Vi förtydligar att för det som inte är direkt vårdarbete, till exempel lokalvård, arbete i köket eller någon social aktivitet, har vi inte de här inskränkningarna, säger Leif Aringer.

Men det betyder inte att den som är under 18 år är förbjuden att arbeta med demensvård eller liknande.
  – Ingår det här i lärarledd undervisning då får man göra den här typen av arbete eller om det ingår i yrkesutbildning under ledning av handledare. Eller om man har genomgått gymnasieutbildning eller liknade utbildning får man också göra det. Så det är inget absolut stopp. Men man kan inte utan vidare arbeta med det här. Det är inte nytt, säger Leif Aringer.
  Hans bedömning är att de nya reglerna inte är något hinder för en 17-åring som går en vårdutbildning och vill ta ett sommarjobb.
  – Om man har genomgått det allra mesta av yrkesutbildningen, kanske fyller 18 till hösten och har gjort de praktiska momenten redan tidigare, då kan det mycket väl vara så att man får göra det här. Då är det inget hinder att man inte är riktigt klar.

Tidigare krävdes läkarintyg för minderåriga som skulle arbeta inom vården.
  – Nu är det inte så med automatik. Däremot är det en allmän regel för minderåriga att, om arbetet är fysiskt eller psykiskt tungt, då är det ibland motiverat med en medicinsk kontroll. Men det är tänkt att tillämpas i situationer när en bristande fysisk eller psykisk mognad hos den minderårige kan ge problem, säger Leif Aringer.
  Reglerna gäller från den 1 februari i år.