Hon ser äldre och alkohol som ett tabubelagt ämne i samhället. Vem vill erkänna att ens gamla förälder dricker? Därför pratar inte heller hemtjänsten om det.
  – Det är aldrig något som blir bättre av att man sopar det under mattan, det är tvärtom.
  I stället skapas arbetsmiljöproblem som ökar med nedskärningar och tidspress.

 Ann Georgsson, Kommunal.Ann Georgsson.
Foto: Jens Kassnert

Ann Georgsson poängterar vikten av ett öppet arbetsklimat.
  – Pratar man inte kan man agera olika i en arbetsgrupp. Det blir ytterligare en dimension på problematiken, det blir lätt att spela ut personalen mot varandra.
  Ansvaret för arbetsmiljön ligger på chefen och det är dit man ska vända sig. Skyddsombudet kan stoppa arbetet vid till exempel hot- och våldsituationer.

Ann Georgsson anser att en policy kan göra att man vågar lyfta frågan. Hon tror också att en policy kan vara ett stöd om man kommer hem till en berusad brukare som ramlat.
  – Det kan bli legitimt att be om hjälp. Då blir det dubbelbemannat och då kan man på ett schysst sätt hjälpa personen. Det tryggar en eventuell hotsituation. Det kan minska arbetsskadorna och underlättar den psykosociala arbetsmiljön.