humör och mungipor sjunker
Fröken, fröken jag har tappat en tand
säger liten och ler
Leenden smittar