– Det finns verkligen skäl att undersöka om sjukförsäkringssystemet är anpassat för psykisk ohälsa och om det är rustat för den här ökningen, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) till Dagens Nyheter.

 Ulf Kristersson.Ulf Kristersson.

Därför får nu Inspektionen för socialförsäkring, IFS, i uppdrag att granska hur reglerna fungerar för sjukskrivna med psykisk ohälsa. Ulf Kristerssons bedömning är att reglerna i sjukförsäkringen riskerar att göra så att personer med psykisk ohälsa mår sämre och därmed är borta längre tid från arbetet.
  – Jag önskar att de som blir ordinerade sjukskrivning också i högre grad ordineras att det i sjukskrivningen ingår att de ska vara på arbetet kanske ett par timmar i veckan, säger Ulf Kristersson.

Han anser att arbetsgivare måste bli bättre på att ta hand om anställda med psykisk ohälsa. Men också att förutsättningarna för den här gruppen att byta arbete bör utredas.