Det är ingen tvekan om att det är en märklig och i mångas ögon motbjudande man som Fredrik von Krusenstjerna har bestämt sig för att göra en dokumentär om. Berth Milton junior, ägare till porrimperiet Private och son till Berth Milton senior, bedyrar att han helst inte alls vill hålla på med porr. Men varför säljer han inte bara då?
  Det är inte huvudfokus i den här filmen, som i stället inriktar sig på Miltons komplicerade familjehistoria. På slutet utsätts Milton till och med för filmad terapi.

Det är avslöjande, men också märkligt att fjärma Milton från porren och göra honom till så pass mycket av ett offer som han blir här.