– Det är kanske inte steg tillbaka men vi kan konstatera att arbetsgivarna inte sköter det som de har lovat att de ska göra. Det fanns förhoppningar att individuella löner skulle ge en bättre löneutveckling än tarifferna, men arbetsgivaren har inte levererat, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.
  Lever Kommunal upp till avtalen, gör facket det man kan göra?
  – Nej, jag tror inte det. Där kan vi vara självkritiska. Utifrån den här kartläggningen vi har gjort är det tydligt att man lokalt saknar verktygen.

I en rapport som kongressen ska besluta om skissar Kommunal på en framtid där tarifflöner och individuella löner ska finnas kvar, men lanserar också den nya tredje modellen: ”lokala befattnings- och yrkesutvecklingssystem”.
  Kan man se det som ett mellanting mellan individuella löner och tarifflöner?
  – Ja, det kan man säga. Tarifflöner är mer kopplat till år och erfarenhet. Här blir det också kopplat till yrkesutveckling.
  Ska siffrorna vara kvar i de centrala avtalen?
  – Ja, siffrorna ska vara kvar.
  Utredningen har samlat in uppgifter, kartlagt och diskuterat med förtroendevalda och medlemmar. De flesta har efterfrågat ökad tydlighet.
  – Det har kommit kritik från lokala fackliga företrädare att man famlar lite.

Som ett verktyg ska facket lokalt vara aktivare vid lönesättningen vid nyanställning.
  Arbetsgivarna vill ju att så mycket som möjligt ska förhandlas lokalt. Är den nya modellen en eftergift för de kraven?
  – Nej. Det här är ett steg åt andra hållet för att vi ska ha makt över den lönepolitik, som bedrivs lokalt. Vi vill ha lokala kollektivavtal för hur det ska gå till.
  Den mer industrilika lönemodellen har provkörts med hjälp av IF Metall. Inspiration har hämtats från lönesystemet för den tekniska personalen vid Göteborgs spårvägar.
  Det kommer inte att ske några förändringar över en natt, påpekar Lenita Granlund. Utbildning behövs, centrala avtal måste ses över och arbetsgivarna måste övertygas.
  – Det kommer hända mycket de närmaste åren. Allt kommer inte vara på plats på en gång, men vi vet vilken riktning och vilket håll vi ska gå åt.

6 lönepolitiska mål kan bli 3

Kommunal har sedan 2004 sex lönepolitiska mål:
1.
En bra reallöneutveckling.
2. Höjda relativlöner.
3. Löneutjämning mellan kvinnor och män.
4. Ingen lönemässig särbehandling på grund av etnicitet.
5. Högre lägsta löner.
6. En lönesättning som stimulerar till och ger stöd för medlemmarnas yrkesutveckling.
Nu föreslås de bli tre:
1. Rätt lön, här ingår målen sen tidigare om att bekämpa lönemässig diskriminering och att skapa löneutjämning gentemot manliga yrken samt höjda lägstalöner.
2. Löneutveckling.  Här ingår en bra reallöneutveckling.
3. Yrkesutveckling. Här ingår en lönesättning som stimulerar till och ger stöd för medlemmarnas yrkesutveckling