Antalet godkända arbetsskador minskade 2008. Men 2009-2011 ökade de, det gäller även de allvarliga olyckorna. Risken är att drabbas av medicinsk invaliditet är allra störst för brandpersonal. Näst farligaste jobben har byggnadsträarbetare. Av Kommunals grupper har även jordbruks- och trädgårdsarbetare, fastighetsskötare, yrkesförare samt städare några av de farligaste jobben.

Mer än en tredjedel av de allvarligaste arbetsolyckorna beror på att man halkat, snubblat eller ramlat på något annat sätt. Kvinnor är mer utsatta än män, i mer än hälften av fallen leder olyckorna till medicinsk invaliditet. Mest utsatta är kvinnor med vårdarbete.
  När det gäller arbetssjukdomar är hörselnedsättning vanligast bland män och hudsjukdomar vanligast bland kvinnor.

Reglerna i sjukförsäkringen ändrades 2008, då minskade långtidssjukskrivningarna. Men 2010 och 2011 ökade de igen. Stor risk att drabbas av längre sjukskrivning har undersköterskor, vårdbiträden och ambulanssjukvårdare. Nästan lika utsatta är städare, fönsterputsare, fastighetsskötare och renhållningsarbetare.
  Risken att bli långvarigt sjuk ökar också med åldern. För kvinnor anställda i kommun och landsting är den störst i åldern 46-55 år, för män i åldern 56-64 år. Psykiska sjukdomar är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, följt av muskelära sjukdomar.