En annan värld ryms i varje människa
jag inser det
där jag ligger bakom din nakna rygg
Vi kommer från det innersta av oss själva
orden finns där, de som befriar oss
Beröring är som himlavalvets oändlighet
mina händer vilar där
vet att det nyfödda barnet bärs bort av sig självt……