Krav finns också på individgaranti och att ersättningarna höjs med samma procentsats som medellönen. Kommunal kräver också att hela den lönepott som medlemmarna genererar ska fördelas på medlemmarna.
  – Vi har haft problem på annat håll med att den potten som våra medlemmar genererat fördelats ut på andra yrkesgrupper, oorganiserade eller felorganiserade, säger Kommunals ombudsman Tord Almlöf.
  Facket vill också ha ökad anställningstrygghet. Tiden som visstidsanställd ska begränsas till två år, sedan ska tjänsten bli fast.

Samtidigt vill Kommunal ändra avtalet när det gäller personer som anställts speciellt för att arbeta med barn med särskilda behov. I dag är uppsägningstiden 14 dagar om behovet upphör. Nu ställs krav på att LAS (Lagen om anställningsskydd) ska gälla och därmed upp till sex månaders uppsägningstid.
  – I dag är de här anställningarna helt undantagna från Lagen om anställningsskydd. Det vill vi sätta stopp för, arbetsgivaren ska undersöka omplaceringsmöjligheter och ta hänsyn till turordningslistor, säger Tord Almlöf.

Krav finns också på att semesterdagarna ska bli lika många som i kommunala skolor, alltså att den som fyllt 40 år ska få 31 dagar och den som fyllt 50 år 32. Facket vill också att det ska bli möjligt att besöka läkare på arbetstid och att föräldralön ska ges i 180 dagar.
  Avtalet med Almega Tjänsteföretagen och Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, IDEA, löper ut den 31 augusti i år.