Socialstyrelsens etiska råd har gett klartecken för hemtjänsten att handla alkohol till missbruk­are. Det är stopp först när de omfattas av LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall. De fallen är få.
  Det gör det till ett etiskt dilemma: Brukaren har ansvar för sin egen hälsa. Men ska man köpa alkohol till någon som blir så berusad att den bajsar ner sig, kissar på sig och spyr? Och kanske ramlar och slår i huvudet? Eller när man misstänker ett dolt missbruk?

Evy Gunnarsson är professor vid Socialhögskolan i Stockholm. Hon har undersökt hur chefer i hemtjänsten ställer sig till alkoholinköp. I lika stor utsträckning svarade de att man inte handlade till någon, att man inte handlade till missbrukare och att man handlar till alla som vill.
  – Till sist blir det hemtjänstpersonalen som får avgöra. Ofta står det inte insatsen vad som ingår, säger Evy Gunnarsson.
  Äldreomsorgen och missbruksenheten samarbetar sällan. Statistiken visar att fler äldre dricker mer, särskilt kvinnor.

 Evy Gunnarsson, professor vid Socialhögskolan.Evy Gunnarsson.

När det är självbestämmande som gäller finns det inga genvägar.
  – Man kan inte gå bakom ryggen och göra något utan personens medgivande. Man kan inte hälla ut alkohol, gömma den eller ransonera den mot den äldres vilja.
  Evy Gunnarsson efterlyser en diskussion om vad som ska ingå i skälig levnadsnivå och anser att det borde finnas riktlinjer som styr biståndshandläggarnas beslut.
  – Om det är så att vi har den här liberala inställningen att man ska handla på Systembolaget, då tycker jag att det ska uttalas i insatsen. Jag tycker inte att det ansvaret ska ligga på omsorgspersonalen.

Evy Gunnarsson anser att hemtjänstpersonalen behöver utbildning om äldre med alkoholmissbruk, psykisk ohälsa och i samtalsmetoder som gör det lättare att ta upp missbruksfrågor. Och att diskussionen måste hållas levande.
  – Det finns inget givet svar. Därför måste personalen få handledning där man diskuterar förhållningssätt och hur man ska möta en äldre person med missbruksproblem.

Lagens motstridiga budskap

Kommunen ska ”aktivt sörja för att den enskilde missbruk­aren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket.”
Kommunen ”skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”.
Källa: Socialtjänstlagen