– På kort sikt har kanske jobbskatteavdraget haft störst inverkan på inkomstklyftorna, säger Hans Heggemann på Statistiska centralbyrån (SCB), till Sveriges Radio.

Bland de 34 OECD-länderna är Sverige det land där inkomstspridningen ökar i snabbast takt. År 1995 hade Sverige minst inkomstklyftor i OECD men nu hamnar vi på 14:e plats.
  Enligt Hans Heggeman har klyftorna sakta ökat sedan 1970-talet, då vi hade den jämnaste fördelningen mellan hushållen, uppger Sveriges Radio.