När olika grupper i samhället slås ut, ekonomiskt och socialt, så ställs vi inför en farlig situation. Både utförsäkringarna och fas 3 innebär sociala experiment.
  De är test av vad som händer med sjuka och arbetslösa när de ställs inför extrem fattigdom och samtidigt tvingas ut i obetalt jobb. Det öppnar upp för hat. Och nu tänker jag inte i första hand på hur illa man kan tycka om de makthavare som infört dessa system.
  Det är en annan sorts hat som börjar gro när man gör människor maktlösa och utblottade. Hat mot andra utsatta grupper. Nu menar jag inte att man automatiskt blir rasist för att man blir utförsäkrad eller hamnar i fas 3, men risken finns att makter i vårt samhälle som kan utnyttja den här situationen också gör det för att vinna röster och sympatier.

Det är ett klassiskt grepp – ställ svaga mot andra svaga. Det finns många grupper som har det svårt idag i Sverige. Många nyanlända flyktingar kommer hit med kort eller obefintlig utbildning och har en lång väg in på den svenska arbetsmarknaden. Unga som haft svårt att avsluta sina studier har svårt att hitta jobb. Människor med ett kriminellt förflutet riskerar att stigmatiseras och hamna i samhällets utkant.
  Vi utför ett dubbelt arbete när vi jobbar för avskaffandet av utförsäkringarna och fas 3. Vi får inte bara kämpa mot myndigheter och makthavare, vi får även arbeta mot främlingsfientlighet och en allmän misstro mot alla de som inte passar in i mallen. Det kan kännas lite motigt.

Att Sverigedemokraterna ställer sig bakom utförsäkringarna är inte så konstigt. Genom att skapa ett segregerat samhälle av svenskar kan de vända de utförsäkrade mot andra grupper. Grupper som också behöver stöd och insatser. Vi måste ha råd och vilja att stötta alla som behöver hjälp.
  Det är inte finare att vara sjuk än arbetslös – eller tvärtom. Vi behöver stötta varandra i det här. Inom Solrosuppropet fokuserar vi på två huvudfrågor, utförsäkringar och fas 3. Men det betyder inte att vi för den skull slutat bry oss om de andra, de som också befinner sig utanför utanförskapet.

Det blir oerhört farligt om vi börjar lyssna på de krafter som vill använda oss emot framförallt invandrargrupper. Därför är det viktigt att alla vi som råkat hamna i utförsäkring eller fas 3 använder våra erfarenheter på ett konstruktivt sätt. Låt bitterheten över systemets orättvisa bli en grogrund för ödmjukhet istället för hat. Och låt oss inte luras in i att skylla på andra utsatta grupper i samhället. Det vinner ingen på. Inga andra än de som vill skapa ett segregerat samhälle.

Monica Armini,
Solrosuppropet