Kampanjen Right2water, som drivs av offentligfacken i Europa, har samlat över en och en halv miljon namnunderskrifter i Europa. Det innebär att EU-kommissionen är skyldig att undersöka kampanjens krav på allas rätt till vatten. För det krävs en miljon namn.
  – Det är jätteviktigt och jätteroligt att vi har kommit dit. Det är det första medborgarinitiativet som har genomförts så det kan bli ett vägledande fall. Nu måste EU bli tydligare i att vatten ska vara en mänsklig rättighet. Problemet är större i Europa än många tror, i till exempel Italien, Spanien och Portugal finns stora grupper som inte har tillgång till rent vatten, säger Kommunals kommunikationschef Emma Nilsson.

Åtta länder har klarat sitt minimum av namnunderskrifter. I Sverige är målet satt till 150 000 namnunderskrifter före november i år. I dag finns 3 751 svenska namn på kampanjens webbsida. Enligt Emma Nilsson finns dessutom cirka 4 000 namn på papper.
  Kommunal anställde två personer som skulle samla namnunderskrifter på heltid i två månader, varför har det inte gått bättre?
  – Jag tycker att de har gjort ett jättebra jobb och de jobbar fortfarande, men det är alltid en utmaning att få personer att skriva på sådant som ligger långt ifrån en själv. I exempelvis Tyskland har det varit en viktigare fråga på grund av hot om privatisering av vatten, då blir det nog fler underskrifter. I Sverige är vi extremt bortskämda med att det kommer vatten om vi skruvar på kranen.
  Kampanjen fortsätter i Europa trots att målet är nått eftersom alla länder inte är i hamn med sina respektive mål.

På Kommunals kongress den 28-31 maj presenteras rapporten ”Rent vatten – en rättighet men ingen självklarhet”. Den slår fast flera saker som Kommunal ska verka för, till exempel: Att VA-verksamhet (vatten och reningsverk) i Sverige ska bedrivas i offentlig regi, att VA-verksamheten ska bära sina egna kostnader så att resurser kan frigöras till annan kommunal verksamhet, att det inte går att tjäna pengar på att distribuera vatten och att verka för rätten till rent vatten i hela världen. Rapporten föreslår att Kommunal ser över sina etiska riktlinjer för investeringar så de inte motverkar tillgången till rent vatten.

Right2Water

Right2Water drivs som ett medborgarinitiativ i EU, det första någonsin. Om initiativtagarna lyckas samla in en miljon namnunderskrifter måste EU-kommissionen ta upp deras krav.
Kraven i kampanjen är:
1) Vatten och sanitet garanteras för alla i EU.
2) Mänskliga rättigheter före marknadsintressen: Vatten ska inte avregleras.
3) Tillgång till vatten och sanitet för alla i hela världen. Mer information finns på kampanjens Facebook-sida. Där går det också att skriva under uppropet.