För ett år sedan fick ett 50-tal personliga assistenter årsarbetstid och önskescheman i Lycksele kommun. Det innebär att en heltidsanställd i genomsnitt ska arbeta 37 timmar på en sju dagars vecka. Per dag blir det 5,17 timmar. Frånvarotid som inte är semester har räknats bort från årsarbetstiden.
  Enligt Kommunal har det fungerat så att om någon skulle ha jobbat 12 timmar men har varit hemma med sjuka barn har 5,17 timmar räknats av, resterande tid har lett till ökad minustid.
  – Jag var hemma och VAB:ade en helg och hamnade på minustid. Känslan är att jag hellre går till jobbet när jag är sjuk än är hemma och får minustid, säger en personlig assistent som vill vara anonym.

Att många låg på minus upptäcktes vid en avstämning i februari, enligt Kommunal.
  – De som har småbarn har varit alldeles förtvivlade, säger Ingrid Ölmebäck.
  I april möttes fack och arbetsgivare i en förhandling.
  – Nu är det utrett, allt ska räknas om. De som hamnat på mycket minus kan hamna på plus, säger Ingrid Ölmebäck.
  Den personliga assistent som KA talat med är nöjd med beskedet:
  – Bara jag slipper min minustid på 36 timmar. Glöm att jag jobbar gratis för att ta igen det. Jag är glad att det är löst.

Inger Nilsson är personalstrateg på Lycksele kommun:
  – Vi har inte hunnit reda ut det, men vi är helt överens om att reda ut det. Visar det sig att vi har gjort fel ska vi rätta till det, säger Inger Nilsson.
  Samtidigt är hon tveksam till om personliga assistenter ska ha årsarbetstid.
  För att lösa problemet vill Kommunal skriva om avtalet så att det blir tydligare. Sedan drygt fem år har samma regler gällt för bemanningsenheten, dagbarnvårdarna och särskolans elevhem. Enligt Kommunal har det inte varit några problem.