Förra veckan lämnade Krokoms barn- och utbildningsförvaltning ett förslag till den ansvariga nämnden om att ge förskolepersonalen ordentliga arbetskläder för både inom- och utomhusbruk. Förslaget lades efter att personal på samtliga förskolor i kommunen skrivit protestlistor.

Nämnden beslöt att ta med arbetskläder i nästa års budgetarbete för i årets budget finns inte pengar, enligt nämndens ordförande Karin Wallén (C).
  – Jag vill få till en långsiktig lösning. Egentligen tycker jag att det är självklart att de ska ha skyddskläder. Det är på det här sättet av tradition ur ett genusperspektiv. Men jag vill förändra det.
  Om det är viktigt, varför har ni inte prioriterat arbetskläder tidigare?
  – De har fått tidigare men då har det inte varit långsiktigt utan bara tillfälligt.