Tidigare i år var det planerna på en tillfällig förskola i Hammarby sjöstad i södra Stockholm med elva avdelningar och cirka 200 barn som orsakade proteststorm. Men runt om i Stockholm blir det vanligare att planera för stora förskolor.

Oron som brukar lyftas är att barngrupperna ska bli för stora, att det ska bli trångt när barnen är ute och att de får träffa för många olika personer på samma dag. Men Kommunal ser många fördelar för personalen.
  – Det handlar ju om hur man organiserar verksamheten och framför allt hur utemiljön är organiserad. Det har man lyckats väldigt bra med på sina håll, säger Bengt Olsson, Kommunals huvudskyddsombud för förskolan på Södermalm i Stockholm.

Han tycker att det finns fler fördelar med stora förskolor än med riktigt små, som inte alltid är lika anpassade till verksamheten.
  På stora förskolor byggs ofta ordentliga kök, till skillnad från mindre förskolor där köken mer kan likna vanliga lägenhetskök. 
  – Ett annat problem med små förskolor är att de ofta inte kan erbjuda heltidstjänster i köken, eftersom det inte finns tillräckligt mycket att göra, säger Bengt Olsson.

En stor förskola innebär ofta en större trygghet för personalen, menar Bengt Olsson, eftersom det är svårare för arbetsgivaren att lägga ner en stor verksamhet. Små förskolor är också mer sårbara vid sjukfrånvaro. En annan fördel som han ser med stora förskolor är att personalen har fler kolleger, vilket ökar chansen till en bra arbetsmiljö. 
  – Om det dyker upp konflikter är det ofta betydligt svårare att hantera på en liten förskola. Men allt beror på hur man organiserar verksamheten.

Fördelar med stora förskolor

Större chans till heltid.
Ordentliga kök.
Mindre sårbart vid frånvaro.
Fler kolleger.
Lättare uppfylla barnens behov med fler vuxna.
Mindre risk för nedläggning.