Inom vård, skola och omsorg serveras varje dag omkring 4,5 miljoner måltider. Kommuner och landsting är med andra ord storkonsumenter av livsmedel och har mycket goda möjligheter till påverkan genom de val man gör och de krav man ställer vid upphandling. Vi behöver inte söka oss långt bort för att hitta bra råvaror, låt oss istället gräva där vi står och tillhandahålla bra mat samtidigt som vi skapar incitament till jakt på en växande vildsvinsstam.

Intresset för vad vi äter växer. Det är viktigt att veta att maten består av fina råvaror och att innehållsdeklarationen stämmer. Vi vill helt enkelt ha bra mat. Viltkött är bra mat. Viltkött är magert och rikt på mineraler och proteiner. Lägg därtill att det är verkligt ekologiskt, klimatsmart och en riktig smakupplevelse. Men samtidigt som viltet är en fantastisk tillgång vållar viltstammarna också problem, särskilt vår växande vildsvinsstam. Problemen orsakade av den växande vildsvinsstammen är störst för jordbruket, men vildsvinen är också ett gissel för många villaägare som får sina trädgårdar uppbökade. I trafiken vållar vildsvinen allt fler olyckor. Under fjolåret inträffade över 4000 trafikolyckor med vildsvin.

En förutsättning för att öka intresset för vildsvinsjakten är att öka efterfrågan av vildsvinskött. Försäljningskanalerna måste bli bättre så att jägarna alltid får avsättning för köttet och det till en rimlig ersättning för nerlagt djur och arbete. Förutom ökad efterfrågan från privata konsumenter kan kommuner och landsting även spela en viktig roll. Vi vill helt enkelt göra problemet med en växande vildsvinsstam till en möjlighet för kommuner och landsting att tillhandahålla högkvalitativ mat – inför ”viltmåndag” i storköken.

Johan Hultberg (M),
ledamot i Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),
ledamot i Riksdagens Näringsutskott