Nu finns alla siffror tillgängliga och avtalet innebär följande:
  • Storhelg mellan 18.00 och 22.00= 99,30/timme
  • Storhelg mellan 22.00 och 06.00= 119,20/timme
  • Storhelg mellan 06.00 och 07.00=99,30/timme
  • Vanlig helg mellan 18.00 och 22.00= 50,80/timme
  • Vanlig helg mellan 22.00 och 06.00= 58.40/timme
  • Vanlig helg mellan 06.00 och 07.00=50,80/timme

Från nästa höst ändras det också i avtalet för beredskaps- och jourersättning. Det anges då i stället i procent av timlön.
  • Jour upp till 50 timmar/månad= 29,2 procent av timlön. (tidigare 32,60/timme)
  • Jour utöver 50 timmar/månad=58,4 procent av timlön. (65,40/timme)
  • Beredskap upp till 150 timmar/månad= 14 procent av timlön. (15,70/timme)
  • Beredskap utöver 150 timmar/månad= 27,7 procent av timlön. (31 kr/timme)